Ydelser

Årshjul

Klimaberegning er en del af det gratis medlemskab. Hvis man har tiden og ressourcerne til det, så kan man bare gå i gang. Hvis ikke så står vi klar til at hjælpe, billigt og effektivt.

Forandring kræver nemlig mere end at måle og monitorere sine udledninger. Der skal handling til. Vores ydelser er bygget op omkring et årshjul - en langsigtet indsats der  sikrer fremdrift, forventet succes og fællesskab. 
 

 

1. Klimaberegning

Vores klimaberegner er lavet specifikt til alle kunst- og kulturudviklerer, såvel store som små. Samtidig bygger den på danske emissionsfaktorer. 

Vores klimaberegner kan bruges til at måle på selve produktionen af en teaterforestilling, en koncert, et kunst- eller kulturprojekt, samt på drift af bygninger, transport og publikumstransport. 

CO2-beregningen er den "tilbageskuende proces", hvor man gør regnskab over, hvad man har brugt af ressourcer på drift og produktion. Det er derfor blot et værktøj til at få overblik og et udgangspunkt, man kan tage fat i og arbejde på at forbedre. Når året er omme, kan man nemt lave en klimarapport. 

Selve CO2-beregning skaber ikke forandring i sig selv, det viser blot tal. Derfor er det kun første skridt, og forandringen vil ske herefter, med de næste ydelser.   

Målgrupper: CO2-beregneren henvender sig overordnet set til 2 grupper:

1  Alle kulturinstitutioner der har et hus eller administrerer en bygning med én eller flere scener. Du kan således lave målinger af bygningens drifts-udledninger, hhv. varme, vand, strøm, transport og materialer, hvilket er en stor hjælp, når man skal lave sin årlige klimarapport.

2  Alle kulturaktører der ikke er tilknyttet en fast scene eller har en bygning, som producerer teater, dans, opera, koncerter, udstillinger, revy, festivaler, opera m.m.

 

CO2-beregneren er udviklet af Cue To Cue og er skabt på baggrund af et strategisk samarbejde med vores partner i London, Julie’s Bicycle.

 

2. Klimabudget 

Klimabudgetteringen er det, vi kalder "den proaktive proces". Det er et værktøj til og en strategi for, hvordan man vil nedbringe sine CO2-emissioner. Klimabudgetteringen er vigtigt, fordi det handler om at beregne ens forventede CO2-reduktion på baggrund af de klimainitiativer, man sætter i gang. Der beregnes på baggrund af de konkrete handlinger, man foretager sig, i forhold til det ønskede mål CO2-reduktionen, man har sat for året. 

Er du klar til at handle?

Bliv medlem og få hjælp til opstart af din klimabudgettering, der indeholder udarbejdelse af klimahandlingsplan, bæredygtighedspolitik og konkrete klimainitiativer. 

 

3. Klimainitiativer

Klimainitiativer er de tiltag og konkrete handlinger man udfører, for at begynde omstillingen til bæredygtighed. På denne hjemmeside kan I allerede se en del institutioners klimainitiativer, og vi arbejder hårdt på at samle mange flere fra flere kunst- og kulturudviklerer. 

Som medlem kan du med din arbejdsplads komme på motiverende medarbejderseminarer med os, hvor vi både skaber fællesånd og mobiliserer jer og jeres egne klimainitiativer, der passer lige til jer og jeres institution. 

Klimainitiativer med Den Danske Scenekunst Skole

 

4. Klimahandlingsplan