Årshjul

 

Vi arbejder med regenerative ledelsesformater, hvilket kommer til udtryk i vores fysiske design af workshops og processer. Inspireret af Earth Wisdom involverer vi elementer af originale folks måder at være i relation til naturen på, netop med det formål at bygge bro til naturen og heraf lade os inspirere og motivere til at gøre en forskel. 

Oversigt over medlemskaber

Verden i dag kalder på nye måder at lede et folk, et samfund, institutioner og organisationer i en mere bæredygtig retning og det er vores intention at give dig og din organisation et indblik i,  hvordan man kan arbejde med bæredygtighed både på et interne menneskeligt plan og et eksternt organisatorisk plan.

 

 

 

Vores primære ydelse er det, vi kalder "et årshjul" - en lærerig og spændende proces, der forløber over et år, som både er henvendt til store som små kulturorganisationer, kunstneriske projektgrupper m.m.

 

Følgende er en gennemgang af de møder, vi har:

Opstartsmøde med ledelsen

 • Gennemgang af workshop plan
 • Afstemning af forventninger
 • Fastlæggelse af dato plan
 • Fastlæggelse af deltagere

Format:

 •  et møde, fysisk eller online, á 2 timers varighed. 

outcome

 • aftalt plan for workshops i årshjulet

 

Onboarding (medarbejderworkshop)

Formål

- skabe engagement, retning og commitment

- identificere den enkelte medarbejders motivation for at arbejde med bæredygtighed

- identificere institutionens (teatret, museet, koncertstedet etc.) motivation til at arbejde med bæredygtighed

- finde et fælles sprog

- skabe et kreativt rum til at afsøge nye muligheder

- skabe et trygt rum til at dele bekymringer og udfordringer

- udvikle de første klimainitiativer

 

Format:

- cirkulære samtaler

- gruppearbejde

- individuel refleksion

 

Deltagere: 

- for alle medarbejdere

 

Outcome

- konkrete klimainitiativer som kan aktiveres nu og her i institutionen

- udkast til en klimahandlingsplan 

- fælles retning, fællesskab

- værktøjer til inkluderende og ligeværdige samtaler

 

Dataindsamling

Hvad gør I? 

I får en guide og vejledning til, hvordan I nemt og overskueligt kan indsamle data for vand, varme, strøm, materialer - herefter deler I det med os.

(hvis I har brug for hjælp til denne opgave, så bistår vi med opfølgning, indtastning og indsamling af data)

 

Hvad gør vi?

Vi opretter organisationen på platformen beregnhandling.nu

Vi indtaster data i beregneren og laver det første baseline-overblik.

Vi renskriver og opretter klimainitiativerne man lavede til medarbejderworkshoppen 

Handlingsplan-workshop 

Overordnet formål:

 • introduktion til klimaberegningsværktøjer

 • fastlægge langsigtet klimamå​ 

 • udarbejde første udkast til en klimahandlingsplan med konkrete reduktionsmål.

 

Format /Indhold:

 • Afstemme baseline 
 • introduktion til CO2-beregningsværktøj
 • Introduktion til klimabudgettering og reduktionsplan
 • Fastlægge et mål for jeres langsigtede klimaindsats. 
 • Diskuter udfordringer/muligheder forbundet til den overordnede indsats
 • det konkrete klimabudget danner grundlag for samtaler om hvad vi kan gøre nu, hvilke handlinger vi skal gøre for at lykkedes senere samt identificerer konkrete initiativer der kan igangsættes. 
 • vi gennemgår theatre green books processen for at identificerer ansvarsroller og konkrete ændringer på vores nuværende arbejdsform. 
 • hvad, hvem, hvordan, hvad må det koste?

 

Deltagere: 

 • projektgruppe, ansvarsroller, ledelse? 

 

Outcome:

 • high level mål (70% i 2030)
 • konkrete handlinger næste år.
 • idékatalog til de kommende år. 


 

Klimarapportering 

formål

 • kvalitetssikre dataindsamling for året
 • Gennemgå konklusioner
 • Udarbejde endelig klimarapport

format

 • gennemgang af indsamlede data
 • drøftelse af usikkerheder og forbehold
 • læringer af det forgangne år
 • tilpasninger af handlingsplan

deltagere

 • projekt gruppe?

outcome

 • færdig klimarapport