Beregn CO2

 

En klimaberegner skabt af kulturprofessionelle til kulturprofessionelle.

CO2-beregneren bygger på danske emissionsfaktorer fra energi- og erhvervsstyrelsen og den er designet til at imødekomme kunsten og kulturens mangfoldige aktører og deres behov.

Den måler i scope 1, 2 og 3 - upstream, downstream og eget forbrug - og dertil er der specifik kildehenvisning, så du kan se, hvorfra vi indhenter emissions-faktorerne, altså beregningsgrundlaget.  

Du kan måle på selve produktionen af en teaterforestilling, en koncert, et kunst- eller kulturprojekt, samt på drift af bygninger, transport og publikumstransport.

 

Målgrupper: CO2-beregneren henvender sig overordnet set til 2 grupper:

1  Alle kulturinstitutioner der har et hus eller administrerer en bygning med én eller flere scener. Du kan således lave målinger af bygningens drifts-udledninger, hhv. varme, vand, strøm, transport og materialer, hvilket er en stor hjælp, når man skal lave sin årlige klimarapport.

2  Alle kulturaktører der ikke er tilknyttet en fast scene eller har en bygning, som producerer teater, dans, opera, koncerter, udstillinger, revy, festivaler, opera m.m.

 

CO2-beregneren er udviklet af Cue To Cue og er skabt på baggrund af et strategisk samarbejde med vores partner i London, Julie’s Bicycle.

 

HVORDAN KOMMER DU I GANG ?

Tag kontakt til Anders Duus Østergaard, hovedarkitekt bag vores klimaberegner

Email: anders@beregnhandling.nu


- Få hjælp til oprettelse på platformen
- Få hjælp til brug af beregneren
- Hør mere om mulighederne for klimarapportering og baseline-analyse