OM OS

Anders Duus Østergaard, Nadia Rosa Harchi, Christian Gade Bjerrum. Foto: Rasmus Ørum

Vi arbejder med regenerative ledelsesformater, hvilket kommer til udtryk i vores fysiske design af Klimasaloner og workshops. Inspireret af "Earth Wisdom teachings" involverer vi elementer af originale folks måder at være i relation til naturen på med det formål at bygge bro til naturen og heraf lade os inspirere og motivere til at gøre en forskel. Verden i dag kalder på nye måder at lede et folk, et samfund, institutioner og organisationer i en mere bæredygtig retning. Det er vores intention at give dig et indblik i, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed både på et menneskeligt plan og et organisatorisk plan.

Anders Duus             Nadia Rosa            Carl Dam    Christian Bjerrum

 

Mission: At bidrage til at den samlede kunst- og kultursektor i Danmark får reduceret sine CO2-udledninger med 70% inden 2030.

Mål: At lette arbejdsbyrden for kultursektorens aktører, så alle nemt kan omstille sig bæredygtigt, uden at det kræver for meget tid, penge og ressourcer. 

 

Hvad er BeregnHandlingNU?

BeregnHandlingNU er først og fremmest en gratis platform for kunstnere og kulturaktører, samt kunst- og kulturinstitutioner, som ønsker at arbejde strategisk, nemt og overskuelig med den grønne, bæredygtige omstilling.

Vores mål er især at hjælpe de små og mellemstore kulturinstitutioner, kunstgrupper og enkeltkunstnere med at forankre deres bæredygtighedsindsats, for at understøtte HELE kulturbranchens omstillingsproces.

BeregnHandling Nu er den mere operative, praksisnære og handlingsorienterede del af interesseorganisationen Bæredygtigt Kulturliv NU.

BeregnHandlingNU er omdrejningspunktet for en række specifikke opgaver, man kan arbejde med, når man har fokus på sin egen eller sin kulturorganisations grønne omstillingproces, så som

- Klimaberegning

- Klimainitiativer

- Klimabudgettering

- Klimakommunikation 

 

FÆLLESSKAB er et nøgleord i den store omstillingsproces, fordi jo flere vi er, jo mere viden vi genererer og deler med hinanden, desto hurtigere når vi målet. Ligegyldigt hvor i kultursektoren du arbejder, så er du meget velkommen til at blive en del af fællesskab.

Her er vi:

FÆLLES om at dele viden, erfaringer og gode “best practices”.

FÆLLES om at hjælpe hinanden, når det bliver svært og komplekst.

FÆLLES om at tage ansvar for vores planet og udvikle nye måder at producere kunst og kultur på.

 

Hvem står bag BeregnHandlingNU

Anders Duus Østergaard er hovedarkitekten bag platformen BeregnHandlingnNU. 

Bæredygtigt Kulturliv NU er initiativtager til platformen www.beregnhandling.nu og er konceptuel med-udvikler af CO2-beregneren. 

Cue To Cue har designet platformen og selve CO2-beregneren. 

 

Historik

I december 2021 fik Bæredygtigt Kulturliv NU, tidl. Bæredygtig Scenekunst NU, bevilget støtte fra KR Foundation og Dansk Skuespillerforbund til at udvikle kampagnen rethink scenekunst nu. Kampagnen bestod bl.a. af Danmarks første CO2-beregner, specielt designet til den danske teaterbranche.               Siden februar 2022 har over 50 teatre og kulturorganisationer oprettet sig på platformen og er begyndt arbejdet med at vidensdele klimainitiativer og monitorere deres CO2-forbrug. 

Selve kampagnen blev lanceret i samarbejde med branche- og arbejdsgiverforeningen Dansk Teater og partnerne Urban GoodsCPH STAGE, Aprilfestival, Udviklingsplatformen - For Scenekunst og Performing Arts Platform og ISCENE

 

Hvor finder jeg mere information?

Vil du vide mere, så undersøg vores ydelser, for at se hvad vi tilbyder. Hvis du har spørgsmål, så send dem endelig til vores mail: anders@beregnhandling.nu

På hjemmesiden Bæredygtigt Kulturliv NU kan man under "Lær", "Beregn" og "Gør" finde en masse forskellige guides om Værktøjskassen" finde en masse forskellige guides om bl.a. bæredygtig produktion, kommunikation, drift og adfærd, samt links og henvisninger til andre redskaber. Der deler vi også kommende events, som vores klimasaloner og brancheseminarer, samt nyheder om, hvad der rører sig inden for bæredygtighed i kulturbranchen.