Folketeatret

Nørre Voldgade 50
1358 København K
Danmark

 

Samlede udledninger

Ingen rapporter offentliggjort endnu

Emissions

Ingen rapporter offentliggjort endnu

Gennemførte initiativer

Genbrugspapir

Alle A4-ark skal være af genbrugspapir fremover

Klimaberegning og rapportering

Ingen rapporter offentliggjort endnu

Igangværende og kommende initiativer

LED arbejdslys

De nuværende lysstofrør vil vi gerne udskifte til LED for bedre belysning og mindre forbrug

Forsatsruder

For at isolere bedre vil vi gerne montere forsatsruder på de gamle et-lagsruder på den uopvarmede bagtrappe i administrationsbygningen

Ny sceneport

Den gamle er piv utæt med stort varmetab som følge. 
Anbefaling fra Dansk Energirådgivning.
 

LED Salsbelysning

Udskiftning af glødepærer til LED, der kan dæmpes pænt med jævnstrøm. Produkt fra LDDE.

nuværende lamper og kabling kan bibeholdes. Dæmpere og pærer skiftes.

Affaldssortering

Vi arbejder på at gøre vores affaldssortering bedre.

Vi har droppet papirkurve på hvert kontor på administrationsgangen Nørre Voldgade og lavet en fælles i receptionen

HVO Diesel

På Folketeatret har bæredygtighedsudvalget sat et reduktionsmål på 50% for udledning på transportområdet ved bl.a. at bruge HVO-diesel i stedet for almindelig diesel.  

HVO står for hydrated vegetable oil og er fx madolie eller animalsk…