Det Kongelige Teater

Kongens Nytorv 9
1050 København K
Danmark

Medarbejdere
876 medarbejdere
Publikum
666.757 personer

Certificeringer

Vores klimabudget

 

Emissions 2019

Emission overview
Kg ialt:
1.358.697,14 CO2
Kg per medarbejder:
42,76 CO2
Kg per publikum:
2,85 CO2

Gennemførte initiativer

Solceller på Operaen

I september 2021 afsluttedes installationen af 3.500 kvm solceller, der dækker næsten en…

Bæredygtig madproduktion og kantinedrift

Teatret har også lagt vægt på, at kantinedriften har fokus på bekæmpelse af madspild og reducere co2 aftrykket, da teatret ønsker at medvirke til at reducere madspild gennem kantinedriften, og…

Igangværende og kommende initiativer

Bæredygtige forestillinger

Der skal igangsættes analyser af, hvilke processer der påvirker miljøet og hvor vi kan reducere energiforbruget og højne bæredygtigheden, så vi får en professionel og struktureret tilgang til hvilke…

Forbedret lagerstyring og øget genbrug

Der skal igangsættes udbud og indkøb samt implementering af nyt lager- og logistiksystem, så alle elementer registreres og styres mere effektivt. Gennem optimeret lagerstyring sikres genbrug og…

Transport

Teatret ønsker en mere miljøvenlig transportform både hvad angår vores turnéer, vores gæstekunstnere og vores indkøbte varer og produktioner. Teatret forventer tillige

Bæredygtige indkøbsmuligheder

Teatrets indkøbsaftaler skal sikre, at leverandøren bidrager til teatrets mål om en reduktion i energiforbruget og øget bæredygtighed i produktion og forbrug. (Fx ved indkøb af tryksager, materialer…

Bæredygtig kantinedrift

Teatrets (nuværende og) kommende kantinedrift bliver valgt ud fra krav om reduceret madspild, køb af lokale råvarer, bæredygtig produktion, plantebaserede retter m.v. Samtidig bør service m.m. være…

Publikums transportmønster

Publikums transportmønster til og fra Det Kongelige Teater  skal kortlægges, så vi kan opstille scenarier for om/hvordan vi kan fremme et mere bæredygtig alternativer/transportmønstre.

Affaldshåndtering på teateret

I produktionsafdelingerne, der genererer langt størstedelen af teatrets affald, sker der i dag en omfattende sortering af affald med henblik på genbrug, genanvendelse og korrekt håndtering af…

Grønt Forum

Det Kongelige Teater startede i 2019 Grønt Forum. Formålet med projektet var, at skabe et forum på tværs af teatrets mange faggrupper og øge fokus på bæredygtighed og fornuftig…