Foto af Atle Winther
Kategori
Relevant for
Temaer
Energy
Start dato

Solceller på Operaen

I september 2021 afsluttedes installationen af 3.500 kvm solceller, der dækker næsten en tredjedel af bygningens energiforbrug. Solcellerne gemmer sig på Operaens tag. Opsætningen er led i den tekniske opgradering af Operaen, som er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Faktisk resultat, målt

Det årlige elforbrug i Operaen er på ca. 3.000 MWh, så der er tale om en væsentlig reduktion i energiforbruget