Bæredygtige forestillinger

Aalborg teater

Genbrug er vejen frem: Fornuftig benyttelse af andre teatres kreationer

Aalborg Teater har i sæson 2021/22 indgået et samarbejde med Malmö Stadsteater om leje af scenografi og kostumer fra familieforestillingen Kejserens nye klæder. Aalborg Teater præsenterede således i sæsonen 2021/22 en ny familieforestilling for det nordjyske publikum, men hvor scenografi og kostumer tidligere havde været anvendt i en opsætning på Malmö Stadsteater. Vi valgte ligeledes at videreføre samarbejdet om udveksling af scenografi og kostumer fra Odense Teaters opsætning af Snefald. Der er ved denne type af samarbejder en substantiel ressourcebesparelse, herunder ikke mindst i materialeforbrug, hvilket har skærpet vores fokus på fremtidige muligheder indenfor denne form for samarbejde mellem egen-producerende teatre. Aalborg Teater har desuden, efter gæstespillet Livstidsgæster fra Betty Nansen Teatret, overtaget, ombygget og genanvendt væsentlige dele af den pågældende scenografis bagvedliggende konstruktioner, til en ny egenproduktion i indeværende sæson. Ved at låne/leje scenografier og kostumer fra andre teatres produktioner sørger vi for at give de producerede materialer en længere levetid.

Operaen i midten

Evighedsscenografi - Operaen i Midten

Evighedsscenografi

En scenografi, der er så fleksibel, at den kan ændres og bruges igen og igen for dermed at reducere vores klimabelastende aftryk i fremtidige produktioner.

Vend skuden

Bæredygtighed på turné cloned

På vores kommende produktion ´Min krop - Dit blik' er scenografien lavet at et oppusteligt materiale, så bilen vil ikke blive lastet særligt tungt. Vi vil søge at finde to sammenlignelige uger i kilometer antal og måle benzinforbruget på denne forestilling sammenholdt med en ældre forestilling, hvor scenografien er lavet af metal og træ.

Operaen i midten

Klimasalon

Klimasalon #3 i Holstebro

Som det første af en række initiativer i vores klimahandlingsplan, arrangerer vi 2 Klimasaloner på Slagteriet i Holstebro i samarbejde med Bæredygtig Scenekunst NU. Vi inviterer kunst- og kulturaktører, samt repræsentanter fra kultur- og klimaforvaltninger i Holstebro, Herning Ikast/Brande og Struer Kommune ind til oplæg og samtaler om, hvordan vi styrker samarbejde på tværs af sektoren i arbejdet med bæredygtig omstilling.  Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Teater Hund & Co.

Resources

Bæredygtighed i regnskabet

Med dette initiativ er hensigten at teatrets årsrapport, skal afspejle, hvordan vi arbejder med vores bidrag til grøn omstilling.

MÆRKVÆRK

Foto fra forestillingen

Bæredygtig teaterproduktion

Med forestillingen »FRONTLØBERNE« satte vi os for at afprøve bæredygtige principper, skabe en baseline for klimaaftrykket på en teaterproduktion og samtidig skabe et casestudie til gavn for andre aktører i branchen. Det fulde casestudie af processen med at skabe en bæredygtig teaterproduktion kan downloades via www.baeredygtigscenekunst.nu

MÆRKVÆRK

Vend skuden

Bæredygtighed på turné

På vores kommende produktion ´Min krop - Dit blik' er scenografien lavet at et oppusteligt materiale, så bilen vil ikke blive lastet særligt tungt. Vi vil søge at finde to sammenlignelige uger i kilometer antal og måle benzinforbruget på denne forestilling sammenholdt med en ældre forestilling, hvor scenografien er lavet af metal og træ.

Det Kongelige Teater

Foto af Camilla Winther

Bæredygtige forestillinger

Der skal igangsættes analyser af, hvilke processer der påvirker miljøet og hvor vi kan reducere energiforbruget og højne bæredygtigheden, så vi får en professionel og struktureret tilgang til hvilke handlemuligheder vi har. Der er udpeget to produktioner, hvor projektgruppen suppleret af ekstern viden løbende skal drøfte og beslutte mere bæredygtige løsninger.