Genanvendelse

Skoleforestilling

Muleposer med Bora Boras logo og postkort fra LivaCreation

Vores Upcykling og samarbejde

Bora Bora er netop nu i gang med et samarbejde med bæredygtige og socioøkonomiske LivaCreation! LivaCreation er en designvirksomhed for mennesker med skader fra sexsalg, vold og overgreb, baseret i København og Aarhus.

Operaen i midten

Evighedsscenografi - Operaen i Midten

Evighedsscenografi

En scenografi, der er så fleksibel, at den kan ændres og bruges igen og igen for dermed at reducere vores klimabelastende aftryk i fremtidige produktioner.

Bora Bora

Jubilæumsskrift trykt på "affaldspapir" fra overproduktion fra produktionsindustrien

"Affaldspapir" til print

10 år fejres med jubilæumsskrift trykt på "affaldspapir" fra overskudspapir fra produktionsindustrien

Bora Bora

Muleposer med Bora Boras logo og postkort fra LivaCreation

Upcykling og samarbejde

Bora Bora er netop nu i gang med et samarbejde med bæredygtige og socioøkonomiske LivaCreation! LivaCreation er en designvirksomhed for mennesker med skader fra sexsalg, vold og overgreb, baseret i København og Aarhus.

Det Kongelige Teater

Foto af Casper Balslev

Affaldshåndtering på teateret

Afdelingerne har også fokus på reduktion og anvendelse af farlige kemikalier i produktionsprocesserne og på at undgå støj og støv og andet forurening.

Det Kongelige Teater

Foto af Casper Balslev

Forbedret lagerstyring og øget genbrug

Der skal igangsættes udbud og indkøb samt implementering af nyt lager- og logistiksystem, så alle elementer registreres og styres mere effektivt. Gennem optimeret lagerstyring sikres genbrug og genanvendelse af kostumer, scenografi, rekvisit og scenetekniske elementer m.m., ligesom lagerpladsen udnyttes bedst muligt.