Lydenskab: FNs Verdensmål som fundament

FNs verdensmål arbejder med de udfordringer verden står overfor, og belyser de indsatsområder hvorpå man kan gøre en forskel, og derfor er det Lydenskabs rammeværktøj. Med udgangspunkt i tværgående lokalt og globalt samarbejde og samskabelse arbejder Lydenskab med en række partnere om at bruge kunsten til at adressere og løse samfundsaktuelle udfordringer der integrerer sig i FN’s Verdensmål: Mindre Ulighed (10), Sundhed og trivsel (3), Bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og Klimaindsats (13).

Verdensmål 17 handler om partnerskaber for handling, og hos Lydenskab tror vi, at fremtiden afhænger af ligeværdige partnerskaber samt større inkluderende fællesskaber. Partnerskaber gør os i stand til at opbygge kapaciteten til at skabe indbyrdes forbundethed mellem det lokale, det nationale og det globale.
 
Når vi danner partnerskaber på lokalt niveau, kobler vi kommuner, boligselskaber, fonde, organisationer og andre aktører, der ønsker at arbejde med positiv udvikling og involvering af borgere i lokalsamfund. Vi ønsker desuden at indgå i ligeværdigt samarbejde med patienter og ansatte i psykiatrien, i kriminalforsorgen og på børne- og ungeområdet samtidig med at vi kobler forskning i metodeudvikling og forskningsbaserede greb på hvert enkelt projekt.
Det er vigtigt for Lydenskab at vi deler de værdier, som er repræsenteret i ensemblets arbejde: Vi tænker holistisk, tænker bæredygtigt og handler ansvarligt overfor mennesker og miljø, og vi tror på musikken som debattør og holdnings–skaber. Netop derfor fungerer FNs Verdensmål, som rammerne for hvordan vi arbejder internt og hvordan vi samarbejder og er, i det samfund, som vi eksisterer i.