Butik, Fabelmageren. Foto: Costin Radu.
Relevant for
Temaer
Energy
Start dato

Bæredygtige indkøbsmuligheder

Teatrets indkøbsaftaler skal sikre, at leverandøren bidrager til teatrets mål om en reduktion i energiforbruget og øget bæredygtighed i produktion og forbrug. (Fx ved indkøb af tryksager, materialer til scenografi og kostumer, lys og lyd, rengøringsartikler samt andet udstyr).

Forventet resultat, udbytte

Sikre at indkøb sker ud fra teatrets mål om bæredygtighed og energibesparelser