Kontraktlige ‘grønne’ forpligtigelser

Vi forpligter os i vores Lille Storby aftale med Københavns Kommune om: ‘ At reducere klima- og miljøaftrykket ved teatrets drift og produktion’. Strategien består i at strukturere initiativer i en klimahandlingsplan, og forpligtigelserne har både betydning for drift og produktion. 

Vi indskriver desuden et fælles ansvar for klimainitiativer og bæredygtig praksis i kontrakter, samarbejdsaftaler og Co.-produktioner, således at vi forankrer det fælles ansvar i organisationen.  

Forventet resultat, udbytte

At forankre et fælles ansvar for klimainitiativer i organisationen og i samarbejder og dermed skabe ringe i vandet for en bæredygtig scenekunstpraksis.