Billede: Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė og Lina Lapelytė, Sun & Sea. Opera-performance på Copenhagen Contemporary i samarbejde med CPH STAGE og TRAVERS, 2021. Photo: Frida Gregersen.
Relevant for

Tags

Start dato

Bæredygtig turné og udveksling med Julie's Bicycle

I samarbejde med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst udbyder Statens Kunstfond et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Rejser og turnéaktivitet er en afgørende del af det professionelle arbejde med scenekunst, men efterhånden som klimakrisen tager til, stiger også behovet for, at sektoren til fulde forstår sit klimaaftryk og afsøger nye metoder til at dele kunsten, som understøtter omstillingen til et globalt lavemissionsparadigme.

Udviklingsprogrammet bygger på Arts Council England og Julie's Bicycle's ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

Programmet er nu gået ind i fase 2. Tre projekter som involverer i alt syv organisationer fra Danmark og England er udvalgt til at fremme nye klimabevidste tilgange til international turné og samarbejde. Projekterne og aktørerne er udvalgt af Statens Kunstfond, Arts Council England og bæredygtighedsorganisationen Julie’s Bicycle.

De tre projekter omfatter:

  • CPH Stage og London International Festival of Theatre igangsætter et forskningsprojekt, der udforsker bæredygtige metoder til festivaldrift. De vil blandt andet undersøge, hvilken infrastruktur der skal udvikles, og hvilke etiske og økonomiske dilemmaer der opstår, når arbejdsformen omlægges.
     
  • Helsingør Teater og In Between Time fra Bristol sætter kunstneren i centrum. De inviterer Sisters Hope, Mechanimal og Rita Marcalo ind, så de gennem deres kunstneriske praksisser, forankret i bæredygtighedsprincipper, kan bidrage til de organisatoriske forandringer, der skal drive den bæredygtige omstilling.
     
  • Danske Wildtopia, Mind the Gap fra Bradford og Fast Familiar fra Reading vil i regi af festivalen RE:LOCATIONS, som sætter fokus på digital kunst, eksperimentere med metoder for at arbejde med inklusion og klimamæssig ansvarlighed i ​​hybride (live og digital) formater.

 

Billede: Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė og Lina Lapelytė, Sun & Sea. Opera-performance på Copenhagen Contemporary i samarbejde med CPH STAGE og TRAVERS, 2021. Photo: Frida Gregersen.