Lille Myr - ny teaterforestilling for de mindste. Over Benji Davies smukke billedbog
Start dato
Implementeringsomkostninger

Evaluering.

Trods vores forventning om at det er komplekst at CO2 måle en produktion, kom bag på os hvor omfattende opgaven er. Der skal afsættes meget meget ekstra tid og ekstra bemanding. Vi valgte derfor tidligt i processen at  nedskalere vores ambitioner. Istedet for at lave tre CO2 målinger med tilhørende CO2 rapporter, blev målet: at sætte sig ind i - og øve sig på målingsopgaven, med henblik på at kunne CO2 måle kommende produktioner. 

Det konkrete resultat af vores proces er et arbejdspapir til os selv, hvor vi definerer, hvad vi skal have klar FØR vi stater en produktion, som vi vil CO2 måle. På papiret står der bl.a.:

- Skemaer, hvor medarbejdere kan indtaste timer de anvender på computer og internet hjemme.

- Skemaer, hvor medarbejdere kan indtaste, hvor meget papir de anvender. 

- Skemaer, hvor scenograf kan indtaste indkøb og noterer om det er købt fra ny eller om det er genbrug, og hvor det er produceret.

- Ekstra timer til især scenografen, da det er en særlig stor opgave at skulle veje alt inddelt i materialetype. Vores scenograf brugte fx en del genbrugstekstil der allerede var syet sammen i en skøn materialeblanding. Det var umuligt at opdele. Og hvordan materialeindleder og vejer man en en nyindkøbt projekter? Eller en lampe? 

- Strømmålere, der kan sættes på udtag, så det bliver let at måle det faktiske strømforbrug.

- Skema til transport, km og type.

- Produktionen skal som minimum have tilknyttet en produktionsleder, der kan være tovholder på CO2 projektet undervejs, hvis projektet også skal være medarbejder-bæredygtigt.  

Selvom vi måtte nedskalere vores ambition gevaldigt, er det vores vurdering, at projektet har været en succes. Vi har lært meget undervejs, både af de samtaler, vi har haft med hinanden og af de mindre måleforsøg, vi lavede undervejs. Bevidstheden om bæredygtighed har helt sikkert også ligget i baghovedet og tilskyndet os til at tænke anderledes. Fx. valgte vi at genbruge samme lysopsætning som forestillingen "Mariehønen Evigglad", da vi på den måde både kunne undgå indkøb af nye lamper og spare timer lys- og videodesigneren kunne bruge på andre opgaver.

Måling af CO2 aftryk på produktionen Lille Myr.

FOTO: "Lille Myr"  ny forestilling for de mindste over Benji Davies smukke billedbog

Teatret st. tv er et turnerede projektteater uden egen scene. Vi lejer os ind i andres prøvelokaler og spiller på andres scener, i børnehaver og på skoler. Vores forestillinger spiller i flere sæsoner og ikke kun i én afgrænset periode i forbindelse med produktionen. Det giver nogle udfordringer for målingen. Vores første opgave har derfor været at at definere hvad der måles. Vi har valgt at dele målingen op i 3 områder:

1) Måling af direkte forestillingsrelaterede CO2, som Teatret st. tv selv har fuld bestemmelse over og derfor selv kan ændre til grønnere løsninger. Fx. valg af scenografi, forestillingslys, mv. Der måles kun på produktionsperioden.

2) Måling af inddirekte forestillingsrelateret CO2, hvor Teatret st. tv kan være en motiverende faktor og men ikke selv bestemmer. Fx. valg af lys og varme i de prøvesale vi lejer os ind i, vores medarbejderes valg af transportmiddel, mv. Der måles kun på produktionsperioden.

3) Måling af én forestillings direkte CO2 aftryk. Hvad koster det i CO2 at spille én færdigproduceret forestilling? Her medtages kun selve forestillingens aftryk og ikke spillestedets eller publikums aftryk.

Forventet resultat, udbytte

Vi forventer at opnå større klimabevidsthed og klarhed over vores eget klimaaftryk. Vi har idag en fornemmelse af, at vi allerede producerer rimelig miljøbevidst. Ikke så meget fordi vi har tænkt på miljøet - lad os være ærligere. Vi har mere tænkt på økonomien og det har været en motiverende faktor for at vi genbruger en hel del. Både teknik og scenografi. Men om vi virkelig er klimadygtige ved vi faktisk ikke.

Vi har en formodning om at det er meget komplekst at måle en forestillings klimaaftryk. Vi opfatter arbejdet med at indtaste og de spørgsmål der opstår undervejs som en del af processen til mere viden. Der er mange faktorer som spiller ind, som CO2 beregnere ikke giver mulighed for at tage højde for når man indtaster i den. Alt materiale skal opgøres i kg og deles i primærmaterialer som jern, træ mv, hvilket kan være lidt vanskeligt ved indkøb af en ny projekter. ​​​

Vi forventer at opnå tre overordnede klimaberegninger der giver os et fingerpeg om hvor vi kan blive bedre. Vi forventer at at de tre beregninger bliver vores første data til Teatret st. tv klima baseline.